Özgeçmiş

Bilâl Akyüz

Psikolog / Psikoterapist / Süpervizör

1983 yılında Niğde’de doğmuş olan Bilâl Akyüz, psikoloji lisans derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünden fakülte ve bölüm birinciliğiyle almıştır. Uzmanlık eğitimini Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapiler, bireysel ve toplumsal travmalar, psikolojik acil yardım, kriz müdahale, saha çalışmaları, ihmal ve istismar ağırlıklı bir formasyondan geçmiş olup süpervizyonlu vaka çalışmalarını Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Eğitim ve Araştırma Biriminde sürdürmüştür. Davranış Bilimleri Entitüsü’nde EMDR I. Düzey Uygulayıcı Eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Varoluşçu Psikoterapiler Derneği Existanbul'un düzenlediği varoluşçu psikoterapi eğitimine 2018 yılında kabul edilmiştir ve sertifikasyon süreci devam etmektedir. Obsesif Kompulsif Kişilik Örüntüsünde Çocukluk Çağı Olumsuz Deneyimleri, Bağlanma Stilleri ve Dayanıklılığın İlişkisi konulu tez çalışması hâlen devam etmektedir.

Seanslarında danışanlarının ihtiyaçlarına göre; Bilişsel Davranışçı Terapiler, EMDR, Psikodinamik Psikoterapiler ve Varoluşçu Psikoterapilerden beslenerek tedaviyi planlayan Bilâl Akyüz, travmatik yaşantılara odaklanarak şu başlıklarda çalışmaktadır:

 • Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklar

 • Psikolojik Travmaya Müdahale

 • Cinsel İstismar

 • Aile İçi Şiddet ve Fiziksel İstismar

 • Fiziksel ve Duygusal İhmal

 • Depresif Bozukluklar

 • Bipolar ve İlişkili Bozukluklar

 • Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar

 • Kişilik Bozuklukları

 • Kaygı Bozuklukları

 • Yeme Bozuklukları

 • Varoluşsal Anlam Arayışı

 • Değersizlik, Sevilmezlik Duyguları

 • Yalnızlık

 • Ölüm Korkusu

Lisans eğitimi esnasında 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinin düzenleme kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Okan Üniversitesi Psikoloji Topluluğunun kurucu başkanı olan Bilâl Akyüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Topluluğunda da başkanlık yapmıştır. Psikoloji Topluluğu çerçevesinde birçok konferans, eğitim, film gösterim ve analizleri ve tartışma grupları düzenlemiş ve yürütmüştür. Birçok akademik projede görev almıştır ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

Psikoloji bilimine yaklaşımı disiplinler arası olan Bilâl Akyüz; felsefe, sosyoloji, antropoloji, sanat gibi alanlardan beslenmeye çalışmaktadır. İlgilendiği temel konular; Lacancı Psikanaliz ve Felsefe, Varoluşçu Psikoterapi ve Felsefe, LGBTİ hakları, cinsiyet ve cinsel kimlik, postyapısalcı ve postmodern felsefe, işkence ve işkeceden hayatta kalanlar, sinematerapi, feminizm, hayvan hakları, Türkiye ve Dünya edebiyatı ve müziktir.

2021 yılında Anlam Akademi'yi kurmuştur ve şu anda danışanlarıyla çalışmalarını Anlam Akademi'de devam ettirmektedir.